برنامه استراتژیک

 

اعضای گروه فارماکولوژی با عنایت به مسئولیت گسترش پژوهش های علمی با هدف همسویی با اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز کمک به ارتقای موقعیت گروه  و دانشگاه اقدام به تدوین برنامه استراتژیک این گروه آموزشی  نموده است.

چشم انداز (vision)

ارتقاء ساختار و تجهیزات و توانایی های اعضای گروه در جهت استاندارد سازی دوره تخصصی و پاسخ گویی به نیاز دوره های بالینی در فارماکولوژی و تربيت داروسازان و متخصصان فارماکولوژی و ارتقاء نقش داروسازان در سطح داخلي و بين المللي و انجام پژوهش هاي کاربردي و بنيادي در جهت رفع نيازهاي کشور و توليد علم از نظر نوآوري و انتقال دانش در زمينه فارماکولوژی

رسالت (Mission)

1-    انجام پژوهش های بنیادی  و کاربردی در قالب پروژه های پایان نامه phD

2-    تدوين سياست هاي پژوهشي گروه به منظور هدايت پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در راستاي سياست هاي پژوهشي کشور

3-    ارزیابی مستمر از دانش فارماکولوژی دانشجویان پزشکی در جهت ارتقاءآموزش تجویز منطقی دارو

4-    شرکت در آموزش مستمر دانش آموختگان حرفه پزشکی و به روز نگهداشتن دانش فارغ التحصيلان

5-    ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات، محققبن درسطح ملي و بين المللي

6-    ‏ جلب مشاركت ذينفع هاي پژوهش در فارماکولوژی از جمله کارخانجات داروسازی، ادارات دامپزشکی، داروخانه ها، توليد کنندگان مواد غذايی، بیمار ستانها و بخش خصوصي

ارزشها (Values)

1-    حفظ کرامت انساني و ارزشهاي اسلامي

2-    استفاده بهينه از منابع ملي

3-    ‏ اولويت دادن به ارتقاء آموزش و پژوهش

4-    انجام فعاليت ها بر اساس برنامه هاي مدون

5-    توجه به نيازهاي ذينفع ها در امور آموزشي و پژوهشي

6-    اعتقاد و اهميت به انجام کار گروهي در جوي پويا و خلاق

7-    سعي در تطابق با رشد سريع و جهاني علوم و تکنولوژي

8-    رعايت استانداردهاي بين المللي آموزشي و پژوهشي

نقاط قوت (Strengths)

1-    داشتن هیئت علمی متخصص و توانمند در زمینه فارماکولوژی

2-    علاقه و انگیزه اعضای  گروه  برای فعالیت های پژوهشی در زمینه فارماکولوژی

3-    اهمیت بالای جایگاه فارماکولوژی  در علوم پزشکی

4-    وجود تجهیزات و امکانات مناسب آزمایشگاهی برای انجام تحقیقات فارماکولوژی

5-    علاقه مندی شرکت های دارویی به نتایج تحقیقات  نوین فارماکولوژی

6-    کمک مالی معاونت پژوهشی دانشگاه

 

نقاط ضعف (weakness)

  1. کمبود بودجه های تحقیقاتی نسبت به هزینه های پروژه  های تحقیقاتی
  2. محدودیت فضای فیزیکی در آزمایشگاه
  3. ارتباطات بین المللی ضعیف با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور

 

فرصت ها (Opportunities)

1-    علاقه مندی و اعتماد عمومی به فرآورده های  تخصصی دارویی

2-    نگرش مثبت مسئولین دانشگاه به ویژه معاوت پژوهشی نسبت به تحقیقات در زمینه دارویی

3-    ارتباط نزدیک بین گروه فارماکولوژی و دانشجویان دوره های PHD  و مرکز تحقیقات

تهدید ها (Threats)

  1. کمبود منابع مالی و پست های سازمانی برای جذب تعداد کافی هیئت علمی پژوهشی
  2. کاهش اعتماد جامعه در مصرف دارو های تولید داخلی به دلیل عدم تجویز منطقی آنها در دارو درمانی

اهداف کلی (General  Goals)

1-    تلاش در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی در تحقیقات فارماکولوژی در سطح کشور به منظور تبادل اطلاعات بین محققین جهت پرهیز از تحقیقات موازی و تکراری و غیر ضروری

2-    گسترش مرزهاي دانش در زمينه فارماکولوژی.

3-    گسترش ارتباط دانشگاه وصنعت به منظور توسعه علم و فن آوري و گسترش پژوهشهاي تقاضا محور

4-    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی بارعایت قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران

5-    انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در جهت تولید علم و کمک به تامین نیاز های دارویی جامعه

6-    ارائه دانش فنی به بخش صنایع دارویی و سایر مراکز علمی طبق مقررات و ضوابط مربوطه

7-    برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین تحقیقات پایه و بالینی در زمینه دارو درمانی بیماران

8-    ایجاد شرایط مناسب جهت تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فارماکولوژی

فعالیت های متناظر با اهداف

1-    انعکاس فعالیت های مرکز در قالب انتشار مقالات و ارائه سمینار

2-    ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه و ارائه طرح های مشترک با آنها

3-    خرید تجهیزات و مواد مصرفی تخصصی بر اساس اولویت ها

4-    افزایش جذب پایان نامه های دانشجویان  دوره  phD

5-    سازمان دهی طرح های پژوهشی  بنیادی در ایجاد زمینه جهت طرح های کاربردی

6-    جذب اعتبارات خارج از دانشگاه علوم پزشکی

7-    افزایش کیفی مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی

8-    جذب نیرو های انسانی متخصص و کارآمد به صورت هیئت علمی پژوهشی

9-    حمایت از محققین مرکز جهت افزایش انگیزه تحقیقات کاربردی

برنامه عملیاتی یک ساله

1-    افزایش حداقل 10%در امتیاز مرکز بر اساس معیار های ارزشیابی معاونت پژوهشی در پایان سال 94نسبت به سال 93

2-    افزایش حداقل 10%در تعداد طرح های پژوهشی مصوب مرکز در پایان سال 94 نسبت به سال 93

3-    افزایش حداقل 10%در نسبت مقالات ISI   در پایان سال 94

گسترش مرزهاي د‏انش درزمينه پژوهش هاي فارماکولوژی

‏1- گسترش ارتباطات ملي و بين المللي

‏2- شرکت در سمينا رهاي بين المللي

‏3-ارائه پژوهش هاي مشترک با مراکز پژوهشي بين المللي

4- برگزاري سمينا رهاي بين المللي

‏ 5- برگزاري د‏وره هاي کوتاه مدت آموزشي - کاربردي