آيين نامه هاي مهم

 
 

آئين نامه هاي پزشکي عمومي

 
 
 

آئين نامه تحصيلات تکميلي

 
 
 
 
 
دانشجویان محترم تخصصی گروه

با سلام، به اطلاع می رسد که از این پس امتحان جامع پایان دوره آموزشی، سالی دو بار (شهریور و اسفند) در گروه برگزار می گردد. بدیهی است دانشجویان هر دوره در صورت آماده نشدن در هر دوره در دوره بعد در آزمون شرکت خواهند کرد.

 

آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي

 
آئيــن نامــه ارتقــــاء
 
فرم خام جهت ارتقاء اعضاي هيات علمي